Ny styrning till Almondys tårtfabrik

När maskinlinje-leverantören Straight-o-matic bygger om produktionslinjen för mandeltårtor fixar Autopro styrprogrammet. Ombyggnaden som syftar till att minska spillet, består huvudsakligen i en ny tårthiss och arksättare. Arbetet utfördes under sommaren och anläggningen är nu intrimmad och i full produktion. Låt det väl smaka.

Projektledning vid byte av konvektionsdel på P1, Draken.

Autopro står för projekt-  och montageledningen när Kalmar Energi Värme AB bygger om, sin pulvereldade, Panna 1: Den gamla konstruktionen, som var anpassad för oljeeldning, var lite trång i rökgasvägarna när det skulle eldas träpulver. Nu, med en ny konvektionsdel, skall dessa problem vara lösta. Projektet omfattade även en ny ekonomiser vilket, tillsammans med de […]

Autopro utför projektledning och ”engineering”  för ett antal SNCR projekt

Petromiljö, som är en ledande leverantör av utrustning för reduktion av kväveoxider från förbränningsanläggningar, har fått beställningar på ett stort antal  anläggningar som skall levereras under 2005. För att klara denna stora mängd uppdrag har Petromiljö anlitat Autopro för att bistå och förstärka deras egen ingenjörsavdelning. SNCR-tekniken bygger på injektion av reduktionsmedel i eldstaden och […]

Högdalenverkets panna 2 och 4, nu med styrning från Autopro.

Petrokraft och Petromiljö är underlevererantörer till nya panna 4 på Högdalenverket. Utrustningen som levereras är två stycken pressluftbrännare och SNCR, för reduktion av kväveoxider. Båda Petroföretagen väljer Autopro som leverantör av mjukvara. Styrutrustningen är ABB AC800M som via en OPC-server är kopplade till operatörssystemet FIX. Parallellt med drifttagningen av panna 4 sker även ombyggnad av […]

Graninge värme AB beställer ABB, 800xA-System för värmepump i Kungsängen

Befintlig utrustning på anläggningen är en Advant controller 410 med operatörsstation Advant station 550. Då behovet av fjärrstyrning av anläggningen är stort, har det beslutats att ersätta AS550 med 800xA. Med denna ombyggnad ersätts den gamla, UNIX baserade, operatörsmiljön med modern teknik i senaste utförande och samtliga funktioner i anläggningen kommer att kunna manövreras och […]

Montage och drifttagning är i full gång på Säbyverket.

Efter en tids arbete med programmering och el-konstruktion för  ombyggnaden var det dags att sätta igång med den handgripliga ombyggnaden. Gemensam del för fjärrvärmenät och stödsystem färdigställdes under ombyggnadens första vecka och under den andra veckan kördes systemet för den träpulvereldade PVG12 igång. Den nya styrutrustningen fick snabbt komma till användning då det uppstod ett […]

Graninge värme moderniserarde styrsystemet på Säbyverket

Säbyverket var tidigare utrustat med ett Simatic S5-system för all processtyrning. (förutom träpulverbrännare och bränslehantering för PVG12, som var utrustat med ett Simatic S7-system). Samt operatörssystem Simatic WinCC (ver 4). Det befintliga Simatic S5-systemet (ett system för tre pannor och gemensam del) ersattes med tre Simatic S7-system. Alla I/O byttes ut till ET200M profibusnoder med […]

Autopro bygger om luft- och rosterstyrning på Igelstaverket

Söderenergi har beslutat att ersätta det externa systemet för styrning av förbränning på PVG 100. De funktioner som idag ligger utanför pannans styr- och reglersystem, SattLine,  kommer i detta projekt att implementeras i systemet. Autopro’s åtagande omfattar programmering och idrifttagning av dessa funktioner. Mer om Sattline

Nytt system för fjärrstyrning och övervakning i Jakobsberg

Graninge Mälarkraft Värme AB installerar ny utrustning för att kunna fjärrövervaka sina olika anläggningar runt Stockholm. Systemet omfattar initialt, två nybyggda pannor i Kungsängen men är avsett att kunna byggas ut för att ansluta ytterligare produktionsenheter. Huvudkomponenten i utrusningen är en arbetsstation av typ, Dell Precision. I denna dator körs HMI/SCADA-applikationen, Citect. Detta system är installerat […]