Autopro utför programmering och driftsättning av brännare för TPS (Termiska Processer)

Skellefteå Kraft

Skellefteå-Skega har valt att uppgradera två oljepannor med nya brännare där de har valt TPS som leverantörer av brännare och kringutrustning. Autopro har gjort styrningen och driftsatt ångdistributionen som levererar ånga till fabriken som tillverkar bl.a. o-ringar.

De har även investerat i en ny träpulvereldad ångpanna på 5MW med tillhörande kringutrustning.

Autopro har anpassat styrprogram och  deltagit i driftsättning av anläggningen.

Göteborgs Energi

Skarvikshamnen i Göteborgs hamn har investerat i en 4MW pulveranläggning från TPS.

Autopro har anpassat styrprogram och deltagit i driftsättning av anläggningen. Anläggningen innefattar både såväl brännare, pannstyrning och pelletshantering till brännaren.

Anläggningen skall användas till att värma upp oljecisternerna i hamnen.

Tekniska Verken i Linköping

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet är i full gång i Linköping men de hinner inte bygga ut det i samma takt som det sker nybyggnationen av bostäder.

Därför har de investerat i en 1MW portabel oljeeldad hetvattenanläggning som kan placeras där det finns behov.

Som leverantör har de valt TPS. Autopro har gjort styrningen och driftsatt hetvattensystemet för TPS.

Karlshamn AAK

Karlshamn AAK som tillverkar bl.a. olika oljeprodukter till livsmedelshandeln har valt att bygga om sin befintliga panna från oljeeldning till eldning med träpulver.

För detta används tre pulverbrännare där de har anlitat TPS som brännarleverantör.

Förutom pellets skall de elda gasol och olika vegetabiliska fettprodukter som erhålls som en restprodukt från tillverkningen. TPS har levererat tre st 12MW brännare med tillhörande fläktsystem.

Autopro har hjälpt till med programmering och driftsättning.

  • Share: