Ny styrning till Almondys tårtfabrik

När maskinlinje-leverantören Straight-o-matic bygger om produktionslinjen för

mandeltårtor fixar Autopro styrprogrammet.

Ombyggnaden som syftar till att minska spillet, består huvudsakligen i en ny tårthiss och arksättare.

Arbetet utfördes under sommaren och anläggningen är nu intrimmad och i full produktion.

Låt det väl smaka.

  • Share: