Söderenergi & Telge Nät – Pumpstation i Almnäs

Nu står pumpstationen redo i Almnäs att förstärka fjärrvärmenätets kapacitet med 20MW. Projektet som beställts av Söderenergi och Telge Nät syftar till att förstärka distributionen av trygg, miljövänlig och resurssnål fjärrvärme till Stockholm Syd samt att förstärka leveransen till Nykvarn. I projektet har Autopro under 2022/2023 stått för totalentreprenad av el & styr vilket har […]

Linde REBOX Oxyfuel system

Vi har under 2023 haft nöjet att bistå The Linde Group inom el-, styr och driftsättning vid deras konvertering av Bloomugnen hos Ovako Imatra, Finland. Ett spännande projekt som dokumenterats i nedanstående klipp från The Linde Group.

Året i korthet

Även detta år börjar lida mot sitt slut. Ett år som har varit ett fullspäckat med många intressanta projekt. Till följd av det intensiva projektåret har det än en gång blivit tunt med uppdateringar på hemsidan då vi varit fullt fokuserade på våra projekt. Under året som gått har vi varit involverade i ett flertal […]

Brännarsäkerhet för sodapanna

I samband med brännarbyte och omställning från fossilolja till tallolja, byts även säkerhetssystemet för brännarna ut. Autopro har anlitats för att leverera hård- och mjukvara för de 4 startbrännare och 2 lastbrännare som berörs. Systemet är baserat på ABB 800xA med AC800HI, och kommunicerar med befintligt ABB AC450, DSC-system, för operatörsfunktioner och övervakning. Kommunikationen sker […]

Stockholm Exergi

Autopro har avtalat med Stockholm Exergi om att uppgradera tre av deras fjärrvärmecentraler för spetslast-produktion, inom PoD-södra. Anläggningarna moderniseras med nya styrsystem, och programmeras om för att inkopplas till det övergripande styr- och övervakningssystemet. Samtidigt genomförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.I en av centralerna byts även instrumentering och armatur för driftkritiska funktioner Projektet startar våren […]

Borås Energi och Miljö

Autopro byter styr- och säkerhetssystem på HVC Hultasjön. Anläggningen, som är en oljeeldad topplastcentral, omfattar två pannor på 25 MW vardera och hjälpsystem för fjärrvärmedistribution. Befintliga Siemens- och Sattcon PLC ersätts med ABB AC800M som integreras i befintligt 800xA-system. Manövrering av anläggningen kommer också att kunna ske via lokalt HMI. Pannsäkerheten och brännarna byggs om […]

Gruvöns bruk

Autopro levererar nytt säkerhetssystem för gaspanna 2 på Gruvöns bruk. I pannan, som är på 11 MW, destrueras CNCG-gaser, metanol och terpentin. Stödeldning sker med eldningsolja. Systemet baseras på Autopro’s, SIL3-certifierade och GAR-godkända, brännarblock för S7-1500. Leverans och driftsättning sker under våren 2020.

Valmet – Billingsfors Bruk

Valmet AB, har beställt ny BMS/säkerhetsutrustning för sodapannan på Billingsfors Bruk. Systemet som är baserat på ABB 800xA PM867 HI. Hanterar oljebrännare, luteldning, pannsäkerhet och nödtömning. Driftsättning sker under sommaren 2019.

Söderenergi Panna 1

Söderenergi i Södertälje byter styrsystem på Igelstaverkets Panna 1. Panna 1 eldas främst med returbränslen. Pannan byggdes 1997 om från pulvereldning till så kallad rostereldning. Det innebär att förbränningsluft tillförs bränslebädden underifrån. Bränslet kommer uppifrån och trycks ned för en ”trappa” tills det att bottenaskan lämnar det sista trappsteget och transporteras ut ur pannan. Den […]