Autopro växer ytterligare

I större kontor och med fortsatt hög beläggning i höst ser vi både möjlighet och behov av att växa ytterligare. Vi förstärker därför Autopro genom Teo Thyrén som ansluter till oss i slutet av juni. Teo kommer främst att bidra inom programmering men även inom elkonstruktion och driftsättning i rollen som automationsingenjör.

Förstärkning hos Autopro

Autopro har glädjen att sedan ifjol välkomna två nya medarbetare, Jonas Hurtig och Rasmus Hjalmarsson. De har och kommer framöver bidra inom elkonstruktion och programmering vilket gör att vi kommer att kunna ta oss an än mer projekt framöver.

Hässelbyverket, Stockholm Exergi

Pannorna P1-P3 från 1959 är anslutna till fjärrvärmenätet. De har vardera en utgående panneffekt på 100 MW och är anslutna till varsin ångturbin. På P1 genomförs för närvarande en större renovering som omfattar allt från byte av panelväggar och armatur, till uppgradering och utökning av processtyrsystemet. Autopro har anlitats för att ta hand om ombyggnaden […]

Söderenergi & Telge Nät – Pumpstation i Almnäs

Nu står pumpstationen redo i Almnäs att förstärka fjärrvärmenätets kapacitet med 20MW. Projektet som beställts av Söderenergi och Telge Nät syftar till att förstärka distributionen av trygg, miljövänlig och resurssnål fjärrvärme till Stockholm Syd samt att förstärka leveransen till Nykvarn. I projektet har Autopro under 2022/2023 stått för totalentreprenad av el & styr vilket har […]

Linde REBOX Oxyfuel system

Vi har under 2023 haft nöjet att bistå The Linde Group inom el-, styr och driftsättning vid deras konvertering av Bloomugnen hos Ovako Imatra, Finland. Ett spännande projekt som dokumenterats i nedanstående klipp från The Linde Group.

Året i korthet

Även detta år börjar lida mot sitt slut. Ett år som har varit ett fullspäckat med många intressanta projekt. Till följd av det intensiva projektåret har det än en gång blivit tunt med uppdateringar på hemsidan då vi varit fullt fokuserade på våra projekt. Under året som gått har vi varit involverade i ett flertal […]

Brännarsäkerhet för sodapanna

I samband med brännarbyte och omställning från fossilolja till tallolja, byts även säkerhetssystemet för brännarna ut. Autopro har anlitats för att leverera hård- och mjukvara för de 4 startbrännare och 2 lastbrännare som berörs. Systemet är baserat på ABB 800xA med AC800HI, och kommunicerar med befintligt ABB AC450, DSC-system, för operatörsfunktioner och övervakning. Kommunikationen sker […]

Stockholm Exergi

Autopro har avtalat med Stockholm Exergi om att uppgradera tre av deras fjärrvärmecentraler för spetslast-produktion, inom PoD-södra. Anläggningarna moderniseras med nya styrsystem, och programmeras om för att inkopplas till det övergripande styr- och övervakningssystemet. Samtidigt genomförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.I en av centralerna byts även instrumentering och armatur för driftkritiska funktioner Projektet startar våren […]

Borås Energi och Miljö

Autopro byter styr- och säkerhetssystem på HVC Hultasjön. Anläggningen, som är en oljeeldad topplastcentral, omfattar två pannor på 25 MW vardera och hjälpsystem för fjärrvärmedistribution. Befintliga Siemens- och Sattcon PLC ersätts med ABB AC800M som integreras i befintligt 800xA-system. Manövrering av anläggningen kommer också att kunna ske via lokalt HMI. Pannsäkerheten och brännarna byggs om […]

Gruvöns bruk

Autopro levererar nytt säkerhetssystem för gaspanna 2 på Gruvöns bruk. I pannan, som är på 11 MW, destrueras CNCG-gaser, metanol och terpentin. Stödeldning sker med eldningsolja. Systemet baseras på Autopro’s, SIL3-certifierade och GAR-godkända, brännarblock för S7-1500. Leverans och driftsättning sker under våren 2020.