Brännarsäkerhet för sodapanna

I samband med brännarbyte och omställning från fossilolja till tallolja, byts även säkerhetssystemet för brännarna ut. Autopro har anlitats för att leverera hård- och mjukvara för de 4 startbrännare och 2 lastbrännare som berörs. Systemet är baserat på ABB 800xA med AC800HI, och kommunicerar med befintligt ABB AC450, DSC-system, för operatörsfunktioner och övervakning. Kommunikationen sker […]

Stockholm Exergi

Autopro har avtalat med Stockholm Exergi om att uppgradera tre av deras fjärrvärmecentraler för spetslast-produktion, inom PoD-södra. Anläggningarna moderniseras med nya styrsystem, och programmeras om för att inkopplas till det övergripande styr- och övervakningssystemet. Samtidigt genomförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.I en av centralerna byts även instrumentering och armatur för driftkritiska funktioner Projektet startar våren […]

Borås Energi och Miljö

Autopro byter styr- och säkerhetssystem på HVC Hultasjön. Anläggningen, som är en oljeeldad topplastcentral, omfattar två pannor på 25 MW vardera och hjälpsystem för fjärrvärmedistribution. Befintliga Siemens- och Sattcon PLC ersätts med ABB AC800M som integreras i befintligt 800xA-system. Manövrering av anläggningen kommer också att kunna ske via lokalt HMI. Pannsäkerheten och brännarna byggs om […]

Gruvöns bruk

Autopro levererar nytt säkerhetssystem för gaspanna 2 på Gruvöns bruk. I pannan, som är på 11 MW, destrueras CNCG-gaser, metanol och terpentin. Stödeldning sker med eldningsolja. Systemet baseras på Autopro’s, SIL3-certifierade och GAR-godkända, brännarblock för S7-1500. Leverans och driftsättning sker under våren 2020.

Valmet – Billingsfors Bruk

Valmet AB, har beställt ny BMS/säkerhetsutrustning för sodapannan på Billingsfors Bruk. Systemet som är baserat på ABB 800xA PM867 HI. Hanterar oljebrännare, luteldning, pannsäkerhet och nödtömning. Driftsättning sker under sommaren 2019.

Söderenergi Panna 1

Söderenergi i Södertälje byter styrsystem på Igelstaverkets Panna 1. Panna 1 eldas främst med returbränslen. Pannan byggdes 1997 om från pulvereldning till så kallad rostereldning. Det innebär att förbränningsluft tillförs bränslebädden underifrån. Bränslet kommer uppifrån och trycks ned för en ”trappa” tills det att bottenaskan lämnar det sista trappsteget och transporteras ut ur pannan. Den […]

Luleå Energi – HVC2

Autopro har tecknat kontrakt med Luleå Energi avseende leverans av nytt styr- och säkerhetssystem för HVC2 Aronstorp. I leveransen ingår ett ABB, 800xA-system med en redundant PM867-controller och 6 stycken lokala operatörsplatser, samt komplett programmering och driftsättning. Systemet skall även kommunicera med befintligt iFix SCADA-system. Anläggningen består i huvudsak av två pannor. En panna med […]

Vallviks Bruk

Valmet AB, har beställt ny BMS/säkerhetsutrustning för sodapannan på Vallviks Bruk. Systemet, som är baserat på ABB, 800xA, hanterar oljebrännare, luteldning och svaggassystem. Driftsättning sker under hösten 2018.

Värmepumpar Renova

Renova byter ut värmepumpar på sin anläggning för avfallsförbränning i Göteborg. Danska SEG A/S levererar fyra nya absorptionsvärmepumpar som ersätter äldre maskiner av samma typ. Två maskiner levererades och driftsattes under sommaren 2018 och två kommer att levereras och driftsättas sommaren 2019. Autopro har fått förtroendet att leverera styrsystem till dessa maskiner. Systemet består av […]