Projektledning vid byte av konvektionsdel på P1, Draken.

Autopro står för projekt-  och montageledningen när Kalmar Energi Värme AB bygger om, sin pulvereldade,

Panna 1:

Den gamla konstruktionen, som var anpassad för oljeeldning, var lite trång i rökgasvägarna när det skulle eldas träpulver.

Nu, med en ny konvektionsdel, skall dessa problem vara lösta.

Projektet omfattade även en ny ekonomiser vilket, tillsammans med de nya konvektionsytorna, innebär en effektökning från 11 till 15 MW på träpulver. I samband med ombyggnaden kompletterades pannan också med två nya sotblåsare och automatik

  • Share: