Gruvöns bruk

Autopro levererar nytt säkerhetssystem för gaspanna 2 på Gruvöns bruk.
I pannan, som är på 11 MW, destrueras CNCG-gaser, metanol och terpentin.
Stödeldning sker med eldningsolja.
Systemet baseras på Autopro’s, SIL3-certifierade och GAR-godkända, brännarblock för S7-1500.
Leverans och driftsättning sker under våren 2020.

Bildkälla: www.billerudkorsnas.se

  • Share: