Gruvöns bruk

Autopro levererar nytt säkerhetssystem för gaspanna 2 på Gruvöns bruk. I pannan, som är på 11 MW, destrueras CNCG-gaser, metanol och terpentin. Stödeldning sker med eldningsolja. Systemet baseras på Autopro’s, SIL3-certifierade och GAR-godkända, brännarblock för S7-1500. Leverans och driftsättning sker under våren 2020.