Nytt Styrsystem för Gropugn 58 på Sandvik

​Som underleverantör till AGA levererar Autopro styr- och säkerhetssystem i 800xA, PM865HI. Autopro levererar styr-, regler-, och säkerhetssystem för Gropugn 58. Vår leverans består i huvudsak av: Elkonstruktion, inklusive rivnings och installationsunderlag Programmering av styr/säkerhets-system Leverans av apparatskåp innehållande styr/säkerhets-system. Driftsättning Läs mer om AGA.

Fortum Hammarby värmeverk Gemensamt

​Som underleverantör till Sweco levererar Autopro nytt säkerhetssystem. AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, byter ut befintligt styrsystem för Hammarbyverkets gemensamma funktioner. Projekt Byte styrsystem VV Gemensamt Hammarby: Värmeverket i Hammarby driftsattes första gången i mitten av 1980-talet och nuvarande utrustning är till största delen kvar från originalinstallationen, vilket alltså betyder att utrustningen nu […]

Pann- och brännarstyrning till Söderhamn Nära Panna 5

​Autopro levererar pann- och brännarstyrning baserat på en CPU av typ PM856. Denna integreras till befintligt 800xA system. För brännarstyrning använder vi oss av eldningsautomat av fabrikat Honeywell, typ EC7850. Projektet omfattar leverans av hårdvara, konstruktion, programmering och driftsättning.

Södra Cell Mörrum Brännarstyrning i ABB 800xA för 6st brännare

​Som underleverantör till Vamet och ABB Pulp&Paper, levererar Autopro brännarstyrning.​ Leveransen omfattar programmering av brännarstyrning 6st startbrännare till sodapanna. Applikationen baseras på brännarblocket ABC i ABB PM865HI, System 800xA, samt operatörspaneler av typ PP877. Lösningen integreras i befintligt 800xA system. Läs mer Södra cell Mörrum.

HP1 Sävenäsverket

​​Göteborg Energi byter brännare och styrsystem på HP1 som är en 80 MW hetvattenpanna. Autopro har fått förtroendet att programmera säkerhetssystem till panna och brännare, samt att bistå beställerns projektledning beträffande brännare och styrsysem. Styrsystemet kommer att bestå av två ABB controllers som integreras i befintligt 800xA system. Brännarna kommer att styras av ABB’s PM865HI […]