Fortum Hammarby värmeverk Gemensamt

Som underleverantör till Sweco levererar Autopro nytt säkerhetssystem.

AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, byter ut befintligt styrsystem för Hammarbyverkets gemensamma funktioner.

Projekt Byte styrsystem VV Gemensamt Hammarby:

Värmeverket i Hammarby driftsattes första gången i mitten av 1980-talet och nuvarande utrustning är till största delen kvar från originalinstallationen, vilket alltså betyder att utrustningen nu närmar sig, eller har passerat, bortre gränsen för sin livstid. Risken för driftsstörningar på grund av att utrustning havererar, och merproduktionskostnader på grund av svårigheter med att få fram reservdelar är stor om inte detta åtgärdas.

Detta projekt avser att tillgodose behoven av modernisering genom installation av nytt styrsystem, inklusive säkerhetssystem, samt utbyte av det kablage och de givare och transmittrar som har definierats som föråldrade. Det nya styrsystemet för VV Gemensamt skall integreras i det överordnade MSI-systemet vilket kommer att göra information och styrning av anläggningen mer tillgänglig för operatörs- och driftsorganisationen inom PoD Söder.

Autopro’s åtagande i projektet är:
– Komplett leverans av två nya säkerhetssystem, ABB PM865 HI.

– Ansvarig för all programmering i 800xA systemet. Omfattande en redundant PM866 samt två PM864.

Projektet kommer att genomföras under 2016.

  • Share: