Södra Cell Mörrum Brännarstyrning i ABB 800xA för 6st brännare

Som underleverantör till Vamet och ABB Pulp&Paper, levererar Autopro brännarstyrning.

Leveransen omfattar programmering av brännarstyrning 6st startbrännare till sodapanna.

Applikationen baseras på brännarblocket ABC i ABB PM865HI, System 800xA, samt operatörspaneler av typ PP877.

Lösningen integreras i befintligt 800xA system.

Läs mer Södra cell Mörrum.

  • Share: