E.on Säbyverket: Styrsystem till nytt elfilter på PVG11

​Autopro levererar styr- och övervakningssystem. Leveransen omfattar operatörsbilder i befintligt WinCC sysytem samt komplettering av befintligt Simatic-S7 system för pannan med ett nytt apparatskåp med I/O, programmering och driftsättning av styrning för nya elfiltret. Elfitret levereras av Envipower. Läs mer hos Envipower. Säbyverket   ​​ Fakta om Säbyverket: Byggnadsår – 1978 Lokalisering – Järfälla, Jakobsberg […]

Fortum Hammarby värmeverk OP1 

​Autopro levererar nytt styrsystem. AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, har beställt utbyte av befintligt styrsystem för OP1. Projekt OP1: Hammarby värmeverk har två oljepannor om 100 MW vardera. Det finns ett behov av att modernisera styrsystemen för de bägge pannorna och (bio-)oljepanna 1 (OP1) är först på tur för en sådan modernisering. Omfattningen […]