Fortum Hammarby värmeverk OP1 

Autopro levererar nytt styrsystem.

AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, har beställt utbyte av befintligt styrsystem för OP1.

Projekt OP1:
Hammarby värmeverk har två oljepannor om 100 MW vardera. Det finns ett behov av att modernisera styrsystemen för de bägge pannorna och (bio-)oljepanna 1 (OP1) är först på tur för en sådan modernisering.

Omfattningen av upphandlingen till OP1:

– Utbyte av pannstyrsystemets funktion (omprogrammering) och samtidig konvertering till ABB 800xA.
– Utbyte av befintligt säkerhetssystem.
– Utbyte av i/o-skåp och i/o-kort.
– Utbyte av befintliga flamvakter.
– Alla aktiviteter från teknisk klarställning till driftsatt anläggning samt deltagande i optimering av pannan.

Pannans brännarstyrning kommer att utföras med Autopro’s typgodkända brännarblock, ABC.

Detta gör att brännarstyrningen blir en helt integrerad del av 800xA systemet.

Projektet kommer att genomföras under 2014.

  • Share: