E.on Säbyverket: Styrsystem till nytt elfilter på PVG11

Autopro levererar styr- och övervakningssystem.

Leveransen omfattar operatörsbilder i befintligt WinCC sysytem samt komplettering av befintligt Simatic-S7 system för pannan med ett nytt apparatskåp med I/O, programmering och driftsättning av styrning för nya elfiltret. Elfitret levereras av Envipower. Läs mer hos Envipower.

Säbyverket

 

Fakta om Säbyverket:

Byggnadsår – 1978

Lokalisering – Järfälla, Jakobsberg

Bränsle – Träpulver, bioolja samt Eo4

Teknik – Förbränningsanläggning för produktion av värme

Kapacitet – Panna 11 Bioolja 42 MW, Panna 12 Träpulver 35 MW, Panna 13 Eo4, 50 MW

Miljö – Säbyverkets tre pannor eldades ursprungligen med Eo5.

År 2002 konverterades Panna 12 till träpulver.

År 2007 konverterades Panna 11 till bioolja

  • Share: