Succé för Autopro’s brännarblock!

​Funktionsblocken som är framtagna för ABB PM865HI, 800xA består av blocken:​ ABC, Autopro Burner Control, som hanterar brännarsekvens inklusive flamövervakning och övriga säkerhetsfunktioner enligt normerna. Blocket hanterar två valfria bränslen som kan eldas separat eller sameldas, med byte av bränsle under drift. ​ APS, Actuator Position Supervision, som hanterar positionerande kvot av luft/bränsleställdon. ​ Sedan första […]

Södra Timber i Kinda Sågverk – Säkerhet timmerintag och barkstation

Autopro har fått förtroendet att leverera styrsystem, programmering och driftsättning av nytt säkerhetssystem. Projektet omfattar följande huvudpunkter: Programmering för Arbetsmiljöåtgärder ”Timmerintag & Barkstation Kinda” innefattande: • Programmering och justering av program i befintliga PLC-er • Programmering säkerhetssystem (Siemens Simatic S7 300) • Programmering Citect + OP-paneler • Funktionsbeskrivning och underlag för ändringar i befintliga styrsystem • Idrifttagning […]