Södra Timber i Kinda Sågverk – Säkerhet timmerintag och barkstation

Autopro har fått förtroendet att leverera styrsystem, programmering och driftsättning av nytt säkerhetssystem.

Projektet omfattar följande huvudpunkter:

Programmering för Arbetsmiljöåtgärder ”Timmerintag & Barkstation Kinda” innefattande:

• Programmering och justering av program i befintliga PLC-er

• Programmering säkerhetssystem (Siemens Simatic S7 300)

• Programmering Citect + OP-paneler

• Funktionsbeskrivning och underlag för ändringar i befintliga styrsystem

• Idrifttagning och funktionskontroll tillsammans med ansvarig elinstallatör

• Leverans av PLC inkl erfoderlig Siemensutrusting

• Funktionsansvar

• Utbildning av Södras personal

• Driftsättning

  • Share: