Succé för Autopro’s brännarblock!

​Funktionsblocken som är framtagna för ABB PM865HI, 800xA består av blocken:​

ABC, Autopro Burner Control, som hanterar brännarsekvens inklusive flamövervakning och övriga säkerhetsfunktioner enligt normerna. Blocket hanterar två valfria bränslen som kan eldas separat eller sameldas, med byte av bränsle under drift.

APS, Actuator Position Supervision, som hanterar positionerande kvot av luft/bränsleställdon.

Sedan första godkännandet för Lilla Edets bruk har nu ABC levererats/beställts till följande anläggningar:

Lilla Edet PM7 – Två gasbrännare

Korsnäs Mesaugnar – Tre brännare för EO5/Tallbeck samt EO1/Metanol.

HP5 Rosenlund – Fyra gas/oljebrännare

Vallviks Bruk – En gasbrännare

Igelsta PVG200 – Åtta pulver/oljebrännare

Totalt 18 st fram till idag!

  • Share: