ENA Energi, rötgasanläggning

Autopro utför programmering och driftsättning. Styrsystem: Mitsubishi FX1N Operatörssystem: Beijer Op E1070 Allmän beskrivning Den rötgas som produceras inom avloppsreningsverket (RV) har under många år förbränts i en lokal panna. Men ENA Energi har tillsammans med RV beslutat att köpa den rågas som RV tidigare eldade själva, för att elda i en ny ångpanna på […]

Byte av styrsystem för SNCR-anläggning PVG100 & PVG200

 Autopro levererar styr- och reglersystem för NOx-reducering. Pannorna PVG100 och PVG200 på Igelstaverket i Södertälje är utrustade med ett SNCR-system för NOx reducering (Selective non-catalytic reduction (SNCR) for NOx control). Systemet är ursprungligen levererat av Petro Miljö AB, men har under åren genomgått en del ombyggnader av processutrustningen. Anläggningens fristående operatörs- och styrsystem ersätts nu med ABB […]