Byte av styrsystem för SNCR-anläggning PVG100 & PVG200

 Autopro levererar styr- och reglersystem för NOx-reducering.

Pannorna PVG100 och PVG200 på Igelstaverket i Södertälje är utrustade med ett SNCR-system för NOx reducering (Selective non-catalytic reduction (SNCR) for NOx control).

Systemet är ursprungligen levererat av Petro Miljö AB, men har under åren genomgått en del ombyggnader av processutrustningen.

Anläggningens fristående operatörs- och styrsystem ersätts nu med ABB 800xA, och integreras i Igelstaverkets ordinarie operatörsmiljö.

Projektet omfattar förutom leverans av hårdvara även konstruktion/dokumentation, programmering/bildbyggnad och driftsättning.

  • Share: