ENA Energi, rötgasanläggning

Autopro utför programmering och driftsättning.

Styrsystem: Mitsubishi FX1N

Operatörssystem: Beijer Op E1070

Allmän beskrivning

Den rötgas som produceras inom avloppsreningsverket (RV) har under många år förbränts i en lokal panna. Men ENA Energi har tillsammans med RV beslutat att köpa den rågas som RV tidigare eldade själva, för att elda i en ny ångpanna på 400 kW. Den nya ångpannan har satts in i den före detta gasolförångarstationsbyggnaden. Genom att ta gasen dit undviks att brandfarlig metangas leds in i det nya pannhuset, förångarstationen är helt avskild från övriga byggnader.

Gasproduktionen på RV är uppskattat till 312600 Nm3/år, vilket motsvarar 1480 MWh/år. RVs interna värmebehov på ca 560 MWh/ år kommer att köpas som fjärrvärme.

Huvudkomponenter i systemet är:

·         Brännare
·         Panna
·         Fackla
·         Gasledning
·         Yttre anslutningar

 

GASBRÄNNARE

Gasen leds från reningsverket till pannrummet och till gasbrännaren.

 

PANNA

Slutförbränningen sker i en kompaktångpanna, förbränningen sker i centrum av brännkammaren. Den helt vattenkylda bakre väggen returnerar rökgasen efter brännkammarens ytterväggar, varefter rökgasen går in i röktuberna. Förbränningskammaren och rökgastuberna är åtkomliga genom att kortsidan med brännaren kan öppnas.

 

FACKLA

Facklans uppgift är att elda upp den överskottsgas som inte går till brännaren. I facklans övre del sitter en kona, som utgör en mekanisk proportionell regulator. Denna kan justeras med avseende på vikt, om nödvändigt. Konens arbetsområde ställs in med hjälp av två muttrar. I en kopplingslåda på själva facklan sitter tändtransformatorn och inkopplingspunkten för termoelementet som övervakar lågan.

 

GASLEDNINGAR

Från reningsverket leds gasen till pannrummet i befintliga gasledningar.

  • Share: