Mondi Dynäs bygger ny Mesaugn

​Som underleverantör till ABB Pulp&Paper levererar Autopro brännarblock ABC till 800xA, PM865HI. Leveransen omfattar programmering av brännarstyrning och säkerhetssystem för mesaugen. Anläggningen skall vara klar fjärde kvartalet 2013.​ Läs mer på Andritz hemsida. Läs mer i Allehanda.

SCA Ortviken, Ny brännarstyrning till torkar på PM4

​Som underleverantör till ABB Pulp&Paper levererar Autopro brännarstyrning. Leveransen omfattar konstruktion och programmering av brännarstyrning för två infratorkar och en hetluftstork på PM4. Applikationen baseras på brännarblocket ABC i en ABB PM865HI, System 800xA. En infratork och hetluftstorken togs i drift under vårstoppet. Den andra infratorken planeras att tas i drift under ett kortstopp efter […]

SCA Ortviken Brännarstyrning till nya biopannor, BioCoop

​Som underleverantör till ABB Pulp&Paper levererar Autopro brännarstyrning. Leveransen omfattar programmering av brännarstyrning för två biopannor med totalt sju styck pelletsbrännare, kombibrännare olja/träpulver. Applikationen baseras på brännarblocket ABC i ABB PM865HI, System 800xA. Läs mer om projektet hos ABB. Läs mer om SCA Ortviken. ​