SCA Ortviken, Ny brännarstyrning till torkar på PM4

Som underleverantör till ABB Pulp&Paper levererar Autopro brännarstyrning.

Leveransen omfattar konstruktion och programmering av brännarstyrning för två infratorkar och en hetluftstork på PM4. Applikationen baseras på brännarblocket ABC i en ABB PM865HI, System 800xA.

En infratork och hetluftstorken togs i drift under vårstoppet. Den andra infratorken planeras att tas i drift under ett kortstopp efter sommaren.

Läs mer om SCA Ortviken.

  • Share: