Byte av styrsystem för PVG200 på Igelstaverket

 Autopro levererar styr- och reglersystem för PVG200 samt sotblåsarsystem. Panna PVG200 på Igelstaverket i Södertälje moderniseras och utrustas med nytt ABB 800xA styrsystem. Autopro skall leverera ett nytt 800xA system för pannan och dess kringutrustning. Systemet kommer att bestå av två AC800M controllers samt redundanta 800xA servrar. Brännare (BMS), 8st, samt säkerhetsfunktioner programmeras i en PM865HI controller där […]