Byte av styrsystem för PVG200 på Igelstaverket

 Autopro levererar styr- och reglersystem för PVG200 samt sotblåsarsystem.

Panna PVG200 på Igelstaverket i Södertälje moderniseras och utrustas med nytt ABB 800xA styrsystem.

Autopro skall leverera ett nytt 800xA system för pannan och dess kringutrustning. Systemet kommer att bestå av två AC800M controllers samt redundanta 800xA servrar.

Brännare (BMS), 8st, samt säkerhetsfunktioner programmeras i en PM865HI controller där Autopro’s godkända brännarblock ABC används. Pannans övriga funktioner, BPCS, programmeras i en PM864.

Utöver detta skall även styrsystem för sotblåsare till PVG100 och PVG300 levereras, detta består av en AC800M controller som integreras i befintligt system.

De nya delarna skall även integreras i befintlig ”Multisystem Integration” miljö. Uppgradering av detta system till version 5.1 ingår i projektet.

​Projektet omfattar förutom leverans av hårdvara även konstruktion/dokumentation, programmering/bildbyggnad och driftsättning.

I PVG200 används pulvereldning. Här eldas med torv som matas in i de gamla kolkvarnarna för både panna 2 och panna 3. Vid problem med torvleveranser eldas här med biooljan tallbecksolja. Den maximala effekten för panna 2 är 120 MW.

  • Share: