Reinvestering HP5 Rosenlundsverket

Göteborg Energi AB renoverar hetvattenpanna HP5 på Rosenlundsverket. Bland annat byter man ut de gamla Petrobrännarna till fyra nya ångatomiserade kombibrännare naturgas/EO5. Effekten per brännare är 35 MW .​ Autopro har fått förtroendet att programmera styrsystem till panna och brännare. Styrsystemet kommer att bestå av två ABB controllers som integreras i befintligt 800xA system.​ Brännarna kommer […]

Autopro’s brännarblock typgodkända

Autopro’s brännarblock för ABB 800xA, AC800M High Integrity, är nu typgodkända.​ Som första leverantör på den Svenska marknaden kan nu Autopro erbjuda typgodkända brännarblock  till ABB’s system 800xA. Detta gör att vi kan leverera godkända lösningar till alla på marknaden förekommande brännare till pannor och ugnar. (oavsett bränsle) Godkännandet gäller: EN230, EN676, EN746, EN12067.