Reinvestering HP5 Rosenlundsverket

Göteborg Energi AB renoverar hetvattenpanna HP5 på Rosenlundsverket. Bland annat byter man ut de gamla Petrobrännarna till fyra nya ångatomiserade kombibrännare naturgas/EO5. Effekten per brännare är 35 MW .​

Autopro har fått förtroendet att programmera styrsystem till panna och brännare.

Styrsystemet kommer att bestå av två ABB controllers som integreras i befintligt 800xA system.​

Brännarna kommer att styras av ABB’s PM865HI med Autopro’s typgodkända brännarblock.

Säkerhetssystemet kommer även ta hand om pannans övriga säkerhetsfunktioner.

Övriga styr och reglerfunktioner programmeras i en separat AC800M controller.

  • Share: