Första godkända företaget i Sverige

Autopro är nu första godkända företag i Sverige att hantera ABB AC 800M High Integrity! De senaste åren har medvetenheten om gällande regelverk avseende säkerhet inom industrin ökat. I och med detta har system som hanterar s.k. funktionell säkerhet fått ökat fokus. Vi har blivit mer & mer vana vid uttryck som PFD, Riskreduktion, Fail-Safe, SIL-nivå, validering […]