Första godkända företaget i Sverige

Autopro är nu första godkända företag i Sverige att hantera ABB AC 800M High Integrity!

De senaste åren har medvetenheten om gällande regelverk avseende säkerhet inom industrin ökat. I och med detta har system som hanterar s.k. funktionell säkerhet fått ökat fokus. Vi har blivit mer & mer vana vid uttryck som PFD, Riskreduktion, Fail-Safe, SIL-nivå, validering m.m.

I enlighet med IEC 61508/61511 ställer nu ABB krav på att systemintegratörer, som arbetar med system inom High Integrity, skall ha dokumenterad kompetens & erfarenhet inom detta område. För att kontrollera att ABB’s systemintegratörer uppfyller dessa krav har man tagit fram ett program kallat ”Safety Channel Partner Program”.

För vår del startade detta med ett möte med ABB i juni. Vid mötet presenterade ABB sitt program & de krav som detta ställde på oss. Checklistor gicks igenom & vissa punkter skulle åtgärdas. När detta var åtgärdat i oktober skickades våra handlingar som redogör för vårt sätt att arbeta till ABB’s Safety Center of Excellence som ligger i Oslo, och där utfärdas det formella godkännandet.

Vi är därför nu stolta att kunna meddela att vi som första företag i Sverige har blivit godkända enligt ABB´s Safety Channel Partner Program!

  • Share: