Modern automationsteknik till Stora Enso Hylte AB

Autopro levererar SIL-klassad styrutrustning och programmering. ABB har fått i uppdrag att byta ut befintlig styrutrustning och korskoppling till ny modern automationsteknik för styrning av sektionen Energi&Miljö vid Stora Enso Hylte AB. Bytet av utrustningen på Hylte Bruk kommer att optimera och höja tillgängligheten på kraft och kemikalier till Hylte Bruks hela anläggning. ABB har […]