Modern automationsteknik till Stora Enso Hylte AB

Autopro levererar SIL-klassad styrutrustning och programmering.

ABB har fått i uppdrag att byta ut befintlig styrutrustning och korskoppling till ny modern automationsteknik för styrning av sektionen Energi&Miljö vid Stora Enso Hylte AB.

Bytet av utrustningen på Hylte Bruk kommer att optimera och höja tillgängligheten på kraft och kemikalier till Hylte Bruks hela anläggning.

ABB har anlitat Autopro för att leverera och utföra programmeringen av  SIL-klassade styrutrustningar för en CFB-panna, en gas/oljepanna och två Hydrosulfit linjer.

Projektet är uppdelat i 4 etapper och pågår till sommaren 2010.

Hylte mill (Bild, Stora Enso)

  • Share: