Autopro utför programmering och driftsättning av brännare för TPS (Termiska Processer)

Skellefteå Kraft Skellefteå-Skega har valt att uppgradera två oljepannor med nya brännare där de har valt TPS som leverantörer av brännare och kringutrustning. Autopro har gjort styrningen och driftsatt ångdistributionen som levererar ånga till fabriken som tillverkar bl.a. o-ringar. De har även investerat i en ny träpulvereldad ångpanna på 5MW med tillhörande kringutrustning. Autopro har […]