Autopro är nu certifierad ABB Premier Partner

Avtal gällande samarbete har ingåtts med ABB Automation Technologies AB. Autopro är genom detta avtal officiell Solution Provider för ABB Industrial IT och kan därmed ytterligare öka sina möjligheter att erbjuda kvalificerad systemintegration med ABB’s breda utbud av automationsutrustningar som plattform.