Montage och drifttagning är i full gång på Säbyverket.

Efter en tids arbete med programmering och el-konstruktion för  ombyggnaden var det dags att sätta igång med den handgripliga ombyggnaden. Gemensam del för fjärrvärmenät och stödsystem färdigställdes under ombyggnadens första vecka och under den andra veckan kördes systemet för den träpulvereldade PVG12 igång. Den nya styrutrustningen fick snabbt komma till användning då det uppstod ett […]