Montage och drifttagning är i full gång på Säbyverket.

Efter en tids arbete med programmering och el-konstruktion för  ombyggnaden var det dags att sätta igång med den handgripliga ombyggnaden. Gemensam del för fjärrvärmenät och stödsystem färdigställdes under ombyggnadens första vecka och under den andra veckan kördes systemet för den träpulvereldade PVG12 igång.

Den nya styrutrustningen fick snabbt komma till användning då det uppstod ett behov av att lägga ut PVG12 i produktion.

Då behovet uppstod mitt under pågående drifttagning blev det lite svettigt, men inom kort kunde ca 30MW värme tillföras nätet i Järfälla.

Bilder från drifttagningen:

  • Share: