Nytt system för fjärrstyrning och övervakning i Jakobsberg

Graninge Mälarkraft Värme AB installerar ny utrustning för att kunna fjärrövervaka sina olika anläggningar runt Stockholm. Systemet omfattar initialt, två nybyggda pannor i Kungsängen men är avsett att kunna byggas ut för att ansluta ytterligare produktionsenheter. Huvudkomponenten i utrusningen är en arbetsstation av typ, Dell Precision. I denna dator körs HMI/SCADA-applikationen, Citect. Detta system är installerat […]