Nytt system för fjärrstyrning och övervakning i Jakobsberg

Graninge Mälarkraft Värme AB installerar ny utrustning för att kunna fjärrövervaka sina olika anläggningar runt Stockholm. Systemet omfattar initialt, två nybyggda pannor i Kungsängen men är avsett att kunna byggas ut för att ansluta ytterligare produktionsenheter.

Huvudkomponenten i utrusningen är en arbetsstation av typ, Dell Precision.
I denna dator körs HMI/SCADA-applikationen, Citect. Detta system är installerat på Säbyverket i Jakobsberg och ger möjlighet att övervaka och manövrera olika typer av anslutna styrutrusningar.

I leveransen ingår även utrustning för fjärruppkoppling . Denna utrustning består av en bärbar dator med installerad programvara.
Detta system är portabelt och ger möjlighet att från ett analogt telefonjack eller via mobiltelefon med inbyggt modem, fjärrstyra arbetsstationen på Säbyverket
Fjärrdatorn konfigureras även för att kunna fjärrstyra befintlig Operatörsstation av typ WinCC, för Säbyverkets pannor.

Systemet levereras komplett, konfigurerat med processbilder, larm- och historikhantering.

  • Share: