Svaveldosering till Kalmar Energi

Autopro har genomfört ett projekt för CO-reduktion. För reduktion av CO vid träpulvereldning har vid Kalmar Energi Panna 4 och Panna 1 installerats svaveldosering reduktion av CO, beroende på pannlasten mellan 20-70%. Panna 1 Panna 4