Göteborg Energi bygger Etapp2 Fjärrkyla på Rosenlundsverket

Etapp2 för produktionsanläggningen byggs under våren 2008. Autopro utför programmeringen för utrustningens styrsystem som är av typen, ABB 800xA. Anläggningen som nu arbetar med frikyla från Göta älv samt kompressorkylmaskiner, kommer i denna etapp att kompletteras med absorptionskylmaskiner. (Bild & bildtext: Göteborg Energi AB)