Vi välkomnar vår nye medarbetare Bengt Jonemark

Autopro förstärker kompetensen ytterligare. Bengt kommer närmast från en ingenjörstjänst på Petro Miljö AB där han arbetat med SNCR anläggningar.Bengt påbörjade sitt arbete på Autopro 2008-02-01 och kommer främst att arbeta med mekanisk konstruktion och processdesign.