Ombyggnad på Kährs Fabriker, Nybro

Autopro har utfört ombyggnader på parkettfabrikens energicentral. Ny vertikalskruv för bränsletransport har monterats och modernisering av förbränningssystem har genomförts.