Autopro utökar sin kompetens

Från 1 augusti 2005 ansluts till Autopro, som konsult, säljare och projektanställd, Ingemar Christensson. Ingemar kommer närmast från Petrokraft AB, där han började sin anställning 1968 som projektledare.