Autopro bygger om luft- och rosterstyrning på Igelstaverket

Söderenergi har beslutat att ersätta det externa systemet för styrning av förbränning på PVG 100. De funktioner som idag ligger utanför pannans styr- och reglersystem, SattLine,  kommer i detta projekt att implementeras i systemet. Autopro’s åtagande omfattar programmering och idrifttagning av dessa funktioner. Mer om Sattline