Ytterligare BOX-leveranser

Under våren har fllera BOX-leveranser beställts, bland annat till Fortifikationsverket Muskö och Värmevärden i Avesta.

Det är roligt att se att marknaden har fått upp ögonen för denna produkt som är en standardiserad lösning som ger kunden ett stort mervärde funktionell, samtidigt som det är lätt att anpassa för anläggningsspecifika lösningar.

  • Share: