Värmepumpar Renova

Renova byter ut värmepumpar på sin anläggning för avfallsförbränning i Göteborg.

Danska SEG A/S levererar fyra nya absorptionsvärmepumpar som ersätter äldre maskiner av samma typ. Två maskiner levererades och driftsattes under sommaren 2018 och två kommer att levereras och driftsättas sommaren 2019.

Autopro har fått förtroendet att leverera styrsystem till dessa maskiner. Systemet består av en ABB SattLine controller med S800 I/O. Autopro konstruerar apparatskåp, programmerar och medverkar vid driftsättning av anläggningen.

Bildresultat för renova avfallsförbränning

  • Share: