Styrning av två träpulvereldade, 50 MW hetvattenpannor

Autopro Sverige AB anlitas av Petrokraft AB för att programmera styrutrustningen
vid konvertering av gas/oljeeldade pannor för Göteborg Energi.

Petrokraft och NCC bygger om Rya värmeverk i Göteborg.
Ombyggnaden innebär att de två, gas/oljeeldade, hetvattenpannorna på 50 MW
fortsättningsvis kommer att eldas med träpulver/naturgas.
Hela projektet omfattar, Bränslemottagning (pellets) med tippficka, lagringssilo och transportörer.
Maskinhus med bl.a. sex hammarkvarnar och doserutrustning samt fyra
nya kombibrännare för naturgas och pulver.

I Autopro´s uppdrag ingår att programmera och medverka vid drifttagningen
av det ingående Sattlinesystemet med operatörsutrustning och tre stycken controllers.

Projektet beräknas vara slutfört under början av 2004.

  • Share: