STURE – Styr o övervakning, Pumstation Geneta

Autopro har fått fortsatt förtroende att leverera styr- och reglersystem för fjärrvärmedistribution.

Denna leverans är en forsättning på det tidigare genomförda projektet ”STURE”, leveransen omfattar styrsystem

Systemleveransen består av ABB’s 800xa (integreras i befintliga servrar) samt Controller AC800M.

En FailSafe CPU (PM865 High Integrity).

Projektet omfattar även el- och instrumentinstallationer.

Geneta PS (GPS)

Geneta pumpstation byggs i det befintliga pannetralen i Geneta, för överföring av värme från Igelstaverket till fjärrvärmenäten i Almnäs, Mörby och Nykvarn. Stationen består av 2 varvtalstyrda pumpar och ett antal ventiler som styrs av 800xA systemet.

Anläggningen driftsätts under hösten med start V42.

  • Share: