Stockholm Exergi

Autopro har avtalat med Stockholm Exergi om att uppgradera tre av deras fjärrvärmecentraler för spetslast-produktion, inom PoD-södra.


Anläggningarna moderniseras med nya styrsystem, och programmeras om för att inkopplas till det övergripande styr- och övervakningssystemet.

Samtidigt genomförs åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
I en av centralerna byts även instrumentering och armatur för driftkritiska funktioner

Projektet startar våren 2022 och beräknas vara genomfört under 2023.

  • Share: