Stockholm Exergi – Farsta värmeverk

Stockholm Exergi, f.d Fortum bygger en  ny panna i Farsta värmeverk.

Farsta Värmeverk är en reservanläggning som ser till att hela Farsta kan ha det varmt och skönt även när det är riktigt kallt ute eller om en ordinarie värmeanläggning har problem. Den används alltså bara några dagar per år, vissa år inte alls. Men den är viktig.

– Verket är från 1950-talet och har redan levt längre än sin tekniska livslängd. Vi gör en totalrenovering där vi byter ut både pannorna och hela fjärrvärmesystemet i anläggningen. Slutresultatet blir mer automatisering, möjlighet att använda förnybar bioolja och modern teknik som vi kan lita på i alla lägen, säger Fortum Värmes projektledare Charlotte Dejfors.

Autopro har fått förtroendet att leverera styrsystemet (ABB 800xA) för anläggningen, komplett leverans inklusive konstruktion, apparatskåp, programmering och driftsättning. Systemet består av en PM865 HI för säkerhet samt en PM866 för processtyrning. Leveransen integreras i befintligt 800xA-system.

Anläggningen driftsattes under hösten 2018.

Relaterad bild

Foto: Stockholm Exergi

  • Share: