Södra Timber, Kindasågen

Södra Timber i Kinda Sågverk – Säkerhet  hyvellinje 1 och paketering.

Autopro har fått förtroendet att leverera Styrsystem, programmering och driftsättning av nytt säkerhetssystem.

Projektet omfattar följande huvudpunkter:

• Programmering för Arbetsmiljöåtgärder Hyvel 1 Kinda innefattande:

• Programmering och justering av program i befintliga PLC-er

• Programmering säkerhetssystem (Siemens Simatic S7 300)

• Programmering Citect + OP-paneler

• Funktionsbeskrivning och underlag för ändringar i befintliga styrsystem

• Idrifttagning och funktionskontroll tillsammans med ansvarig elinstallatör

• Leverans av PLC inkl erfoderlig Siemensutrusting

• Funktionsansvar

• Utbildning av Södras personal

• Driftsättning

  • Share: