Södra Timber i Kinda Sågverk – Säkerhet

Autopro har under hösten fått förtroendet att leverera styrsystem, programmering och driftsättning av nytt säkerhetssystem.

Projektet omfattar följande huvudpunkter:

• Programmering för Arbetsmiljöåtgärder innefattande:

• Programmering och justering av program i befintliga PLC-er

• Programmering säkerhetssystem (Siemens Simatic S7 300)

• Programmering Citect

• Idrifttagning och funktionskontroll tillsammans med ansvarig elinstallatör

• Leverans av PLC inkl erfoderlig Siemensutrusting

• Driftsättning

​​

Leveransen omfattar system för undervåning paketering.

Autopro har även fått beställning på motsvarande system för ny råsortering.

  • Share: