Söderenergi & Telge Nät – Pumpstation i Almnäs

Foto: Söderenergi AB , Igelstaverket över vattnet

Nu står pumpstationen redo i Almnäs att förstärka fjärrvärmenätets kapacitet med 20MW. Projektet som beställts av Söderenergi och Telge Nät syftar till att förstärka distributionen av trygg, miljövänlig och resurssnål fjärrvärme till Stockholm Syd samt att förstärka leveransen till Nykvarn.

I projektet har Autopro under 2022/2023 stått för totalentreprenad av el & styr vilket har innefattat:
-Projektledning
-Montageledning
-Elkonstruktion och dimensionering.
-Leverans av ställverk.
-Konstruktion, byggnation och installation av apparatskåp.
-Integrering och programmering i DCS-system.
-Utcheckning och driftsättning.

Läs mer om projektet hos våra kunder:
Telge Nät - Pumpstation i Almnäs ger närproducerad fjärrvärme till fler.
Söderenergi - Pumpstation i Almnäs ger närproducerad fjärrvärme till fler.

  • Share: